Deu-me la fe dels meus pares


Lletra - Letra - Lyrics


  Soler Amigó
  
  no consta
   

Himnari - Himnario - Hymnbook
Cants de Glňria : 77
Himnario Iglesias Evangélicas :
Himnario Bautista:
Himnario Metodista:
Himnario Evangélico:
Kirchengesangbuch:
Compositor - Composer Midi

Espiritual negre

Partitura/Score